NAUČNO ISTRAŽIVAČKO OSOBLJE

  • Muhamed Mujakić, oblast ustavno pravo, pravo lokalne i regionalne samouprave, pravo EU, energetsko i okolišno pravo;
  • Goran Marković, oblast ustavno pravo;
  • Maja Sahadžić, oblast javnog prava i pravne metodologije;
  • Nedim Hogić, oblast međunarodnog prava i međunarodnih odnosa;
  • Tarik Prolaz, oblast prava intelektualnog vlasništav i autorskih prava;
  • Alma Moćić-Mujakić, oblast parlamentarnog prava i nomotehnike;
  • Nađa Škaljić, međunarodno javno pravo, politički sistemi i teorije;
  • Predrag Nikolić, oblast prava sigurnosti i unutrašnjih poslova;
  • Destan Hodžić,oblast pravo javnih nabavki