O NAMA

Pravni institut u Bosni i Hercegovini je naučno-istraživačka, nevladina, nestranačka i strukovna organizacija registrovana pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Pravni institut u Bosni i Hercegovini osnovan je 2010. godine od strane nekoliko entuzijasta inspirisanih iskustvima sličnih organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.

Ciljevi i djelatnosti Pravnog instituta u BiH su:

 • unaprjeđenje vladavine prava, demokratije i ljudskih prava;
 • učešće u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti pravnih nauka;
 • učešće u uporedno-pravnim istraživanjima;
 • doprinos usklađivanju prava Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije
 • pomoć u edukaciji i stručnom usavršavanju pravnika i drugih iz oblasti prava;
 • pomoć u implementaciji programa i projekata iz oblasti prava;
 • davanje prijedloga nadležnim institucijama za donošenje novih i izmjenu postojećih zakona i drugih propisa;
 • učešće u davanju stručnih mišljenja, izradi elaborata, studija, analiza i dr.;
 • objavljivanje stručnih publikacija, te naučnih i istraživačkih radova ili studija;
 • učešće u organiziranju naučnih savjetovanja i stručnih skupova povodom osobito značajnih i aktuelnih pitanja iz oblasti pravne struke;
 • razmjena znanja i ideja sa odgovarajućim sličnim naučnim i stručnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, a prije svega razmjena iskustava sa institutima, think tankovima, univerzitetima, pravnim fakultetima, strukovnim udruženjima;
 • zalaganje za provođenje i ostvarivanje pravne etike i podsticanje pravne misli.

Pravni institut u Bosni i Hercegovini organizovan je na način da ima Skupštinu, Upravni odbor, direktora i izvršnog sekretara.

Pravni institut organizovan je na način da ima unutrašnje organizacione jedinice – odjele i to: Odjel za pravo sa sekcijama, Odjel za programe i projekte i Odjel za saradnju i publikacije. Na čelu svakog odjela nalazi se rukovodilac, osoba koja je zadužena za pokretanje aktivnosti. Pored odjela, Pravni institut ima i Naučni savjet koji čine univerzitetski profesori pravnih nauka te naučno-istraživačko osoblje u zvanjima: istraživač saradnik, naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savjetnik.