NAUČNO ISTRAŽIVAČKO OSOBLJE

 • Dr. Goran Marković, oblast ustavno pravo;
 • Dr. Adnan Mahmutović, oblast pravo Evropske unije;
 • Mr. Muhamed Mujakić, oblast ustavno pravo, teorija države i prava, pravo lokalne i regionalne samouprave, imigraciono pravo;
 • Mr. Maja Sahadžić, oblast međunarodnog javnog prava i međunarodnih odnosa;
 • Mr. Nedim Hogić, oblast međunarodnog prava i međunarodnih odnosa;
 • Mr. Tarik Prolaz, oblast prava intelektualnog vlasništav i autorskih prava;
 • Mr. Zlatan Balta, međunarodno privatno pravo, poslovno pravo;
 • Mr. Alma Moćić-Mujakić, oblast parlamentarnog prava i nomotehnike;
 • Mr. Nađa Škaljić, međunarodno javno pravo, politički sistemi i teorije;
 • Mr. Irma Hodzic,međunarodno krivično pravo, ljudska prava;
 • Predrag Nikolić,oblast prava sigurnosti i unutrašnjih poslova;
 • Destan Hodžić,oblast pravo javnih nabavki